Công ty Cổ phần chăm sóc công nghệ CSB
 
 
Các Phần mềm quản lý
Hệ thống phần mềm quản lý thông tin y tế trên toàn quốc
Phần mềm quản lý dành cho các loại hình kinh doanh hàng hóa
Phần mềm quản lý khai thác cảng Container
Phần mềm quản lý khai thác cảng tổng hợp
 
Trang chủ / Phần mềm quản lý khai thác cảng tổng hợp  Print     Email
Phần mềm quản lý khai thác cảng tổng hợp
Hệ thống phần mềm khai thác cảng tổng hợp Bulk/ Cargo TOS

Hệ thống phần mềm Quản lý Khai thác Cảng tổng hợp được xây dựng và phát triển bởi công ty CSB cho phép các cảng khai thác hàng tổng hợp, hàng xá, hàng rời có thể điều hành quản lý khai thác trên toàn cảng, giúp cho cảng có thể quản lý được toàn bộ các tác nghiệp công việc cũng như doanh thu khai thác đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý cũng như điều hành.
Các phân hệ chức năng chính bao gồm:

Quản lý điều hành khai thác cầu bến:
- Quản lý kế hoạch tàu: Đăng ký lịch tàu đi/ đến cảng theo kế hoạch ngắn hạn, dài hạn hoặc các tàu lẻ, lập kế hoạch điều độ cho phép tàu ra vào cầu bến, rời phao và các nghiệp vụ cầu bến.
- Quản lý kế hoạch cầu bến: Phân bổ bến, phân bổ phương tiện, trang thiết bị, công nhân bốc xếp hàng tổng hợp theo ca, theo hầm máng
- Điều độ cầu bến: Xác nhận thời gian thực tế tàu đến cảng, tàu cập bến, điều hành di dời tàu ra vào cầu bến, phao, xác nhận thời gian làm hàng thực tế, thời gian kết thúc làm hàng, các thời gian tạm dừng làm hàng để là căn cứ xác nhận doanh thu cầu bến.
- Giám sát cầu bến: Xem sơ đồ hoạt động khai thác cầu bến theo thời gian thực trên giao diện đồ hoạ, xem thông tin nhanh tiến độ bốc xếp hàng hoá tại cầu bến

Quản lý điều hành khai thác tàu:
- Quản lý thông tin tàu hàng tổng hợp: Quản lý các đặc tính riêng của tàu, đặc tính của hầm boong các khoang chở hàng (bao gồm tổng số khoang, số hầm, trọng tải hàng hoá có thể chứa toàn tàu hoặc trên từng khoang, hầm...)
- Quản lý Lược khai hàng hóa: Căn cứ theo lược khai hãng tàu, khách hàng gửi đến cảng thực hiện quản  lý thông tin trên các bản lược khai hàng hóa (theo trọng lượng, theo số kiện, theo chủng loại hàng hoá, theo hàng hoá đặc thù...)

- Quản lý xếp dỡ tàu:
          + Lập kế hoạch xếp dỡ tàu: Lập kế hoạch sản xuất bố trí cẩu, cơ giới, phương tiện xếp dỡ (máng, phễu, cân, băng chuyền,..), công nhân bốc xếp, công nhân giao nhận, trình tự xếp dỡ
          + Điều hành xếp dỡ: Chỉ đạo giám sát xếp dỡ ngoài hiện trường qua điện đàm hoặc qua phần mềm, có chỉ thị ra hiện trường nếu công nhân và phương tiện ngoài hiện trường sử dụng handheld
          + Cập nhật dữ liệu xếp dỡ: Nhập dữ liệu giao nhận, xếp dỡ vào phần mềm theo hầm hàng, theo ca máng sản xuất

- Quản lý điều hành khai thác kho bãi:
          + Quản lý thông tin danh mục kho bãi, thiết kế vị trí kho bãi trên đồ hoạ 2D
          + Lập kế hoạch sử dụng kho bãi: Lập kế hoạch đăng ký sử dụng các kho bãi, các vị trí và khối lượng, diện tích kho bãi cần sử dụng
          + Lập kế hoạch xếp hàng vào kho bãi: Lập kế hoạch đưa vào vào kho bãi đối với hàng nhập kho chờ xuất (xuất tàu) hoặc hàng dỡ tàu chờ trả khách hàng (nhập tàu)
          + Lập kế hoạch xuất hàng khỏi kho bãi: Lập kế hoạch giao hàng ra khỏi kho bãi cho với hàng chờ xuất tàu hoặc hàng đã nhập kho chờ giao cho khách hàng
          + Điều hành nhập/ xuất hàng: Điều hành chỉ đạo hướng dẫn ca máng bốc xếp, phương tiện thiết bị cơ giới, công nhân xếp dỡ đưa hàng nhập hoặc xuất kho bãi
          + Cập nhật dữ liệu giao nhận kho bãi: Cập nhật dữ liệu giao nhận hàng tại kho bãi

- Quản lý thủ tục chứng từ:
          + Quản lý các thủ tục chứng từ giao nhận với khách hàng

- Quản lý điều hành khai thác cân điện tử:
          + Quản lý cân điện tử, cân hàng theo tàu, cân hàng theo yêu cầu, cân hàng nhập, hàng xuất

- Quản lý tính cước:
          + Quản lý biểu cước khai thác hàng tổng hợp theo nhiều tiêu chí (loại hàng, loại khách hàng, theo khối lượng khai thác, theo đơn vị tính...)
          + Quản lý biểu cước chiết khấu giảm giá theo thời gian, theo sự kiện, theo loại khách hàng, theo sản lượng khai thác, ...
          + Tính và áp cước với cước trả trước (thu ngay) hoặc trả sau (thu theo hợp đồng)

- Báo cáo thống kê:
          + Báo cáo tình trạng khai thác cầu bến
          + Báo cáo tình trạng khai thác tàu
          + Báo cáo tình trạng khai thác kho bãi
          + Báo cáo khai thác trạm cân
          + Báo cáo năng suất theo khách hàng, theo tàu, theo thời gian
          + Báo cáo sản lượng theo  khách hàng, theo tàu, theo thời gian
          + Báo cáo tình hình nhập/ xuất/ tồn kho
          + Báo cáo sản lượng hàng hoá thông qua cảng
          + Báo cáo tình trạng sử dụng hoá đơn
          + Các báo cáo khác theo yêu cầu của cảng...

- Tích hợp hệ thống hải quan điện tử: Tích hợp trao đổi dữ liệu với hệ thống hải quan sử dụng chữ ký số và SSL qua Web Service

 

 
 
Bản quyền thuộc CSB JSC., Điện thoại 0936.233.999. Email: contact@csb.vn