Công ty Cổ phần chăm sóc công nghệ CSB
 
 
Xây dựng trang Web
 
Trang chủ / Xây dựng Sàn TMĐT theo mô hình B2B (mô hình giống Alibaba.com)  Print     Email
Xây dựng Sàn TMĐT theo mô hình B2B (mô hình giống Alibaba.com)
Xây dựng Hệ thống sàn TMĐT theo mô hình B2B
1-    Giới thiệu
Công ty CSB đã trực tiếp tham gia xây dựng sàn TMĐT lớn theo mô hình B2B như Hệ thống sàn TMĐT Vnemart và các thị trường thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); Trung tâm TMĐT Việt Nam thuộc Đề án 191 của VCCI; Hệ thống các sàng TMĐT của các tỉnh/thành phố; Cổng thông tin về Công nghệ thông tin và truyền thông của ASEAN và các nước đối thoại (ASEAN ICT EMALL) và một số các sàn xúc tiến thương mại của các Sở tại các tỉnh/thành phố.
Mô hình này đặc biệt phù hợp với các tổ chức có chức năng xúc tiến thương mại như các hiệp hội, ngành nghề, các bộ, các sở thương mại và tổng công ty.

           

Mô hình chung của các hệ thống này là hệ thống dữ liệu tập trung, khai thác dữ liệu phân tán.
 Giải thích:
-       Doanh nghiệp tham gia vào sàn Trung tâm hoặc sàn địa phương để giới thiệu công ty và sản phẩm. Mỗi doanh nghiệp tự động có được 1 trang web với đầy đủ các tính năng cơ bản.
-       Sàn Trung tâm thu hút và tập hợp doanh nghiệp từ các sàn địa phương để tạo thành một trung tâm dữ liệu lớn nhất về thông tin doanh nghiệp và sản phẩm
-       Các địa phương tham gia sàn tự động sẽ có một sàn TMĐT với các doanh nghiệp của địa phương mình
-       Hệ thống quản lý tập trung tại trung tâm và quản lý phân tán tới các địa phương. Cụ thể: các doanh nghiệp và đơn vị tham gia hệ thống chỉ cần đăng nhập để quản lý thông tin của mình (thêm – sửa – xóa) chứ không phải đầu tư hoặc lo lắng về việc quản lý các vấn đề về kỹ thuật (vận hành, bảo trì hệ thống).
 
Mô hình cho doanh nghiệp khi tham gia sàn
 

2. Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty Cổ phần chăm sóc công nghệ CSB
Điện thoại: 0936.233.999
Email: contact@csb.vn. Website: http://csb.vn/
 
 
 
Bản quyền thuộc CSB JSC., Điện thoại 0936.233.999. Email: contact@csb.vn